Land og By i middelalderen

Foreningen Land og By i Middelalderen har siden dannelsen i 1982 bidraget til diskussioner mellem fagene arkæologi, etnologi og historie.

Foreningen afholder et årligt seminar, der altid foregår den sidste weekend i oktober. Seminaret bliver afholdt forskellige steder, men (næsten) altid inden for det middelalderlige danske rige.

Seminarerne giver forskere og specialestuderende fra fagene mulighed for diskutere forskellige emner med udgangspunkt i de forskellige deltageres oplæg.

Deltagerne udgøres af en fast stamme fra hovedsageligt Danmark og Sverige, men der er også jævnligt deltagere fra Tyskland.

Diskussionerne medvirker til at nedbryde faggrænserne inden for studiet af middelalderen og giver den enkelte forsker mulighed for at facettere sit videnskabelige arbejde gennem dialogen med forskerne fra de andre fag.

Formen er uformel og seminarierne bliver afholdt i uprætentiøse omgivelser, hvor deltagerne selv står for madlavning, opvask og lignende. Dette fremmer i højgrad det sociale aspekt og holder samtidigt prisen nede.

Ønsker du at deltage i næste seminar så kontakt årets arrangørgruppe.